De Quervain’s disease

อาการ

ปวดบริเวณนิ้วโป้ง กระดกนิ้วโป้งขึ้นไม่ได้ มีอาการสั่นร่วมด้วย บางรายอาจมีอาการบวมแดงร้อน
สาเหตุ เกิดจากการใช้งานที่มากเกินไป เช่น การใช้เมาส์ นานๆ การเล่นโทรศัพท์โดยใช้นิ้วโป้งพิมพ์

การรักษา(Assist Stage) นักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ทำให้

  1. ถ้ามีอาการระบมให้ประคบน้ำแข็งบริเวณที่เป็นเพื่อลดปวด
  2. นวดบริเวณท่อนแขนล่าง โดยให้คว่ำมือ แล้วนวดตรงกลาง
  3. ใช้เครื่องนวดไฟฟ้า (Ultrasound) เพื่อลดปวด

 

การฟื้นฟู (Active Stage)

  1. ให้พยายามนวดท่อนแขนล่างด้วยตนเองโดยคว่ำมือแล้วนวดตรงกลาง
  2. ยืดกล้ามเนื้อโดยการให้ผู้ป่วยกำนิ้วหัวแม่มือและให้หักข้อมือลงทางด้านนิ้วก้อย ผู้ป่วยจะมีอาการปวดตึงบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ ค้างไว้ 15วินาที ทำ 10ครั้ง

 

การเสริมสร้าง (Strength Stage)

  1. ใช้มือถือน้ำหนัก เริ่มจากครึ่งกิโลกรัมก่อนซัก 3วันแล้วค่อยๆเพิ่มน้ำหนัก คว่ำมือแล้วกระดกข้อมือขึ้น ทำ 3 เซต เซตละ 15ครั้ง
  2. ออกแรงด้านนิ้วโป้ง ทุกทิศทาง ค้างไว้ 5 วินาที ทำ 10 ครั้ง

 

การปรับสภาพแวดล้อม (Behavior Modification)

  1. หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วโป้ง ถ้าเล่นมือถือให้ใช้นิ้วชี้แทนนิ้วโป้ง
  2. ปรับการใช้เมาส์ให้พอดีกับข้อมือ
  3. การใส่ support ที่ข้อมือและนิ้วโป้ง

 

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial