เป้าหมายของเราคือ รักษา ฟื้นฟู สร้างเสริม และปรับสภาพ

กายภาพกุ้ง

จุดมุ่งหมายของเราคือ ให้ความใส่ใจในการรักษาทุกระดับ ไม่เพียงให้หายจากภาวะเจ็บปวด ณ ปัจจุบัน แต่ยังมุ่นมั่นฟื้นฟูให้สภาพร่างกายคืนกลับเป็นปกติ ตลอดจนต่อเนื่องไปถึงความพยายามสร้างเสริมให้จุดปัญหานั้นๆแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมไม่ให้เกิดซ้ำได้ง่าย และสุดท้ายคือปรับสภาพแวดล้อมอันเป็นสาเหตุ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก

เกี่ยวกับเรา

ชื่อนักกายภาพ :  ชลิตา จุลหาญกิจ (กุ้ง)  Line : @GUYYAPAP
ปัจจุบัน :  Senior Physicaltherapist
มีประสบการณ์ทำกายภาพมาแล้วกว่า 15 ปี
เชียวชาญ : การหาสาเหตุของอาการ ออกแบบท่ากายภาพให้เหมาะสมกับสภาวะของโรค และสภาพของผู้ป่วย
มีความชำนาญการบำบัดแบบเป็นขั้นเป็นตอน ตั้งแต่ ตรวจ วิเคราะห์ ออกแบบวิธีบำบัด ฟื้นฟู สร้างเสริม และปรับสภาพ

ประวัติการทำงาน

2549 2550 Chiro Clinic
2550 2553 รพ. กล้วยน้ำไท
2553 2554 Chiro Clinic
2555 ปัจจุบัน รพ.เอกชน

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : ศรีวิกรม์
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ใบประกอบโรคศิลป์เลขที่  ก. 3921

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial