เราทำได้ คุณก็ทำได้

นักกายภาพที่ดูแลเราได้ตลอดเวลาคือตัวเราเอง

การทำกายภาพที่ได้ผลต้องร่วมมือกัน

เราทำส่วนแรก

คือ ตรวจ วิเคราะห์ ออกแบบและติดตามตรวจสอบผลเป็นระยะๆ
เนื่องจากกระบวนการส่วนนี้ต้องอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญ ตลอดจนประสาทสัมผัสของนักกายภาพเองที่ได้สั่งสมชั่วโมงบินมาจากการบำบัดผู้ป่วยมากมายตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา


ส่วนหลังคุณทำ

คือ ฟื้นฟู สร้างเสริม และปรับสภาพแวดล้อม เนื่องจากกระบวนการส่วนหลังไม่ซับซ้อน เพียงแค่ทำตามรูปแบบที่นักกายภาพกำหนด แต่ต้องใช้เวลาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งการบำบัดลักษณะนี้จะทำให้ทุ่นค่าใช้จ่ายไปได้มาก นอกจากนั้น จะหายเป็นปกติ และไม่กลับมาเป็นอีกหรือไม่ ขึ้นอยู่กับส่วนนี้เกือบ 90% เพราะนักกายภาพไม่สามารถดูแลเราได้ตลอดเวลา แต่เราดูแลตัวเองได้ตลอด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบร่างกายต้องใช้เวลา ต้องมีเวลาให้มันได้เรียนรู้รูปแบบที่เราต้องการ ด้วยการทำซ้ำไปเรื่อยๆ เหมือนหัดขับรถ หรือหัดทำอะไรสักอย่าง ที่ต้องทำซ้ำไปเรื่ือยๆ จนเกิดความชำนาญ ซึ่งหมายถึงร่างกายทุกส่วนได้รับการปรับสภาพให้เหมาะสมกับงานนั้นๆแล้วนั่นเอง

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial